Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Παρουσιάσεις

Με δυο λόγια, το νέο που έρχονται να δείξουν τα νέα ΠΣ είναι η αναγκαιότητα προγραμματισμού -σχεδίου (μακροπρόθεσμου, αλλά και σε επίπεδο εβδομάδας).

Εισαγωγή

Πρόγραμμα σπουδών και επιμορφωτικό υλικό

   easyLogo (για Δημοτικό ή Α' Γυμνασίου ανάλογα με το υπόβαθρο των μαθητών)

Προγραμματισμός διδασκαλίας

Ιστοσελίδα για την υποστήριξη του μαθήματος Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ από την Ομάδα υποστήριξης του μαθήματος

2 σχόλια: